Çfarë është terapia MORA?

Image
This image for Image Layouts addon

Terapia MORA

është një metodë trajtimi biofizik që funksionon me frekuencat natyrale të trupit të njeriut.

Terapia MORA u shpik në Gjermani gjatë viteve 1970 dhe që atëherë kjo terapi u zhvillua vazhdimisht me pajisje të reja teknologjike. Versioni më i fundit i këtyre pajisjeve është MORA NOVA i cili përfshin gjithashtu softuerin më të avancuar të trajtimit dhe diagnostikimit "Satellite" të vendosur brenda në pajisje.
Lexoni me shumë

Aktualisht pajisja MORA Nova përdor 3 teknika të kombinuara për të arritur efektet më të mira shëruese dhe diagnostikuese.

  • Biorezonanca, termi i cili u përdor për herë të parë nga Dr. Franz MOrell, Eric RAsche si dhe aplikimi i teknikës së biorezonancës përkufizohet si terapi MORA.
  • Homeopati
  • Elektroakupunkturë

Objektivat kryesore të terapisë MORA janë:

  • Çlirimi i bllokimeve dhe ngarkesave në sistemin bioenergjetik
  • Stimulimi i mekanizmave shërues në sistemin bioenergjetik
  • Ruajtja e ekuilibrit natyror të organizmit pasi kemi marrë efektet e mësipërme

Objektivat kryesore diagnostikues të terapisë MORA janë:

  • Kontrolli i intolerancës së organizmit ndaj substancave të caktuara
  • Kontrolli i efekteve pozitive të substancave/frekuencave të caktuara në organizëm
  • Kontrolli i ngarkesave të shkaktuara nga një ose më shumë bllokime në sistemin bioenergjetik
Image
Effective support for selected medical conditions.
info@moraterapi-albania.com
Image
Image

Aura Clinic
International Turkish Hospital, Rruga Donika Kastrioti, Blloku Tirana 1023, Albania

© 2022 MORA Terapi Albania, All Right Reserved